Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh

Xã Vĩnh Thanh
0947813666
c1thcvt.ppl@sobaclieu.edu.vn