17/05/19  Tin của trường  73
THÔNG TƯBAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
 25/04/16  Tin của trường  378
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học C Vĩnh Thanh.